Buscar

Salvem les Drassanes

La denegació de la llicència al Praktik una victòria de barri i de ciutat i un primer pas cap a la construcció d’habitatge i espai públic veïnal

cartell2

 

Davant la notícia apareguda ahir, segons la qual l’Ajuntament de Barcelona finalment no concedirà la llicència al macrohotel de la cadena Praktik als solars de les Drassanes, des de la Plataforma Salvem les Drassanes, la FAVB, lʼAssociació de Veïns del Gòtic, SOS Monuments, lʼAssemblea del Raval i lʼABTS, volem posar de relleu la importància d’aquesta victòria veïnal tant per al barri del Raval i el Districte de Ciutat Vella, com per a tota la ciutat de Barcelona.

Ara fa un any que ens vam trobar amb un projecte, fruit d’una successió d’operacions especulatives i que desprès vam descobrir que estava ple d’irregularitats en la seva tramitació, però que se’ns volia vendre com un fet consumat que no es podria fer enrere. Malgrat això, vam començar un procés de lluita en el que amb pocs mitjans materials però amb molta imaginació i la convicció de que aquesta agressió urbanística no es podia permetre, hem anat descobrint no només les conseqüències catastròfiques d’un macrohotel de dos edificis de cinc i deu plantes, sinó les males pràctiques que havien permès que, en uns terrenys on el planejament preveia inicialment un 100% d’habitatge, s’acabés donant pas a 200 habitacions d’hotel.

En aquest camí hem trobat moltes incomprensions però també aliances importants, des de gent que des de l’anonimat ha posat el seu coneixement a la nostra disposició, fins a veïnat del barri i de fora del barri que han donat suport a les nostres iniciatives. Hem arribat a aquesta primera victòria important entre totes i gràcies a totes.

Hem insistit durant mesos i insistim ara, que aquest cas no afecta no només a aquesta zona i aquest barri, sinó que és una cas clau respecte a unes pràctiques urbanístiques que no es donen només al Raval i Ciutat Vella, sinó que ens consta que es produeixin arreu de la ciutat, com es pot comprovar en el cas del Rec Comtal i l’hotel del Palau en el Casc Antic o amb un altre cas semblant a Hostafrancs. Durant anys s’ha dut a terme un model de planejament i gestió urbanística on drets fonamentals com el de l’habitatge i necessitats de primer ordre com l’espai públic pel veïnat o els equipaments de barri, han anat quedant arraconats prioritzant les necessitats de l’industria turística per sobre de qualsevol altra consideració. L’històric d’aquests solars és un exemple i el que s’ha fet durant dècades govern rere govern ha de canviar radicalment.

Per això, a l’actual govern municipal li exigim que aquest només sigui un primer pas, ja que probablement el cas del Praktik és molt simbòlic, però ni en Drassanes ni més enllà això es pot quedar en una cosa simbòlica. Sobretot tenint en compte que la sentència per la qual finalment es denega la llicència, qüestiona un Pla d’Usos que ha emparat la substitució d’habitatge per usos hotelers, engrassant de camí l’especulació immobiliària.

Per una banda, cal avançar per construir l’habitatge social, l’espai públic veïnal i els mecanismes de protecció patrimonial necessaris en aquests terrenys, i per fer un planejament tant de les Drassanes com del Raval Sud que d’una vegada per totes estigui pensat pel veïnat i per al veïnat acabant amb un greuge històric. Per una altra banda, cal acabar amb un model urbanístic del que aquest cas és un exemple però que encara és identificable en nombrosos casos arreu de la ciutat.

Continuem alerta. Cap veïna fora del barri. Cap més hotel!!

Anuncios

A les Drassanes, les coses ben fetes: habitatge, espai públic, transparència

Així va ser la jornada reivindicativa als solars de les Drassanes, contra el projecte d’hotel de la cadena Praktik i per la construcció d’habitatge social i espai públic veïnal. Pocs dies desprès d’aquesta jornada veïnal vam saber que sir José Maria Trenor Lowenstein, marquès i propietàri de la cadena Praktik, vol prohibir activitats veïnals com aquesta en els solars. Seguim i seguirem!!

Salvem les Drassanes denúncia l’ocultació d’informes determinants per part dels serveis d’Urbanisme en el cas Praktik

Els serveis d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona porten mesos ocultant informes que són decisius per concedir o denegar la llicència hotelera demanada per a la cadena Praktik als solars de Drassanes.

Aquesta promotora vol construir un complex macro-hoteler de dos edificis de cinc i deu plantes amb 200 habitacions en uns solars que el planejament inicial del 2003 destinava en part a habitatge social. Malgrat la noticia publicada ahir a La Vanguardia, segons la qual el projecte suposadament reuniria els requisits per obtenir la llicència, la tramitació té buits fonamentals que cal aclarir. Part dels informes decisius per l’aprovació del projecte de reparcel·lació, demanats pels tècnics assessors de la Plataforma, no es troben a l’expedient i mai van ser mostrats des de les instàncies corresponents d’urbanisme. En concret, son dos els documents que no es troben a l’expedient:

 

  • L’informe prescriptiu que justifiqui el traspàs de 615 m2 d’un dels edificis a l’altre i sense el qual no s’hauria pogut tirar endavant la tramitació.
  • La transformació de la cessió obligatòria de sòl corresponent al 10% d’aprofitament,      en el seu equivalent econòmic, contràriament a la Llei d’Urbanisme de Catalunya i als    informes tècnics municipals de tramitació.

 

Aquests dos aspectes son una exigència per la tramitació i aprovació del projecte de reparcel·lació segons l’Informe relatiu a l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la pròpia Direcció General d’Urbanisme de 20 de juny de 2005 (document adjunt), signat per Josefina Argelés i Tolò (Lletrada de gestió urbanística), Marta Perelló i Riera (Directora de gestió urbanística) i Jordi Augè Cuyàs (Arquitecte de gestió urbanística).

Des del passat mes de febrer els assessors de la plataforma estan demanant l’accés a aquests documents entre d’altres, per aclarir les irregularitats ja denunciades des de fa mesos, sense que fins avui els serveis d’urbanisme hagin donat accés, incomplint el que exigeix la Llei d’Urbanisme als ajuntaments:

 

«a) Han de tenir un exemplar complet i degudament diligenciat de cada un dels instruments de planejament i gestió urbanístics vigents a disposició del públic durant l’horari d’oficina; b) Han de facilitar còpies dels instruments de planejament i gestió urbanístics vigents a qui les sol·liciti».

 

Aquests no són els únics documents als que no hem pogut tenir accés. Desprès de diverses reclamacions davant del Portal de Transparència per part d’un dels nostres assessors, el director de gestió del sol, Andreu Romaní Blancafort, va respondre el  17 de març, permetent la vista d’una part de la documentació demanada però excloent l’Aprovació Inicial del Projecte de Reparcel·lació que, segons la seva resposta, «no està disponible», sense cap altra justificació o indicació sobre la seva accessibilitat. Cal dir que aquest és un altre document fonamental per aclarir que ha passat amb aquest expedient, ja que precisament motiva l’exigència dels informes prescriptius que estem reclamant conèixer.

Si cap d’aquests informes —el relatiu al traspàs de sostre i el relatiu a la compensació urbanística de sol— apareix, estaria en qüestió tota la tramitació feta des del 2005, ja que  s’hauria elaborat un projecte de reparcel·lació sense tots els avals tècnics necessaris per tirar-lo endavant. De ser així, estaríem davant d’una greu negligència que des de la Plataforma considerem que ha de ser aclarida d’immediat, ja que es pot estar volent imposar un projecte d’enorme agressivitat urbanística i conseqüències socials importantíssimes per la via dels fets consumats, malgrat la manca de transparència sobre aspectes cabdals.

18 de març, sobre les cendres de l’hotel fem un espai de vida

Mamma mia, volen fer un altre hotel

L’Ajuntament podria haver comès irregularitats en la tramitació urbanística de l’hotel Praktik Drassanes

Més de 600 m2 de sostre edificable haurien estat traspassats d’un edifici a un altre, sense la preceptiva modificació del planejament exigida per a una alteració com aquesta.

traspass-metros-color

informacio-irregularitats-17-01-2016-color

En la tramitació del projecte de l’hotel Praktik Drassanes, l’Ajuntament podria haver-hi incorregut en una important irregularitat jurídica urbanística, segons les greus incongruències entre l’actual projecte i la modificació puntual del PERI aprovada en 2003.
Dels elements que conformen el projecte de l’hotel Praktik Drassanes (dos blocs amb cinc i deu plantes respectivament), l’anomenat en el planejament com a bloc A (A1+A2) ―el més agressiu urbanísticament per la seva alçada―, tindria 617,24 m2 més del previst i permès per la modificació del PERI aprovada el 2003 i pel posterior projecte de reparcel·lació.

Seguir leyendo “L’Ajuntament podria haver comès irregularitats en la tramitació urbanística de l’hotel Praktik Drassanes”

Dossier «NOU PROJECTE DE MACROHOTEL A LA ZONA DE LES DRASSANES»

Barcelona. Drassanes. Praktik. Foto dels solars on està projectat el complex que la cadena hotelera Praktik vol fer al Raval sud, just davant de les Drassanes.

En aquest enllaç us podeu descarregar íntegrament en pdf el primer document veïnal amb el qual es va denunciar el projecte d’hotel de la cadena Praktik i les seves greus conseqüències.

Mamma mia, volen fer un altre hotel (making of)

Manifest: Salvem les Drassanes, no a l’Hotel Praktik Drassanes

La ciutadania de Barcelona ha vist com, en els darrers anys, la ciutat s’ha rendit a l’especulació urbanística i a l’expansió turística incontrolada, en detriment de la  convivència i el benestar veïnal, amb una incidència molt acusada i destructiva a Ciutat Vella. Ara, en una zona d’especial importància social, urbanística i patrimonial, com és l’entorn de les Drassanes Reials, el Raval s’enfronta a la construcció d’un hotel que incrementarà molt greument la pressió turística i l’expulsió de població resident.

Des del 2003, les requalificacions del sòl urbà, la supressió de l’habitatge social, consensuat i  assignat al PERI del Raval de 1985, i els canvis de la normativa del Pla d’Usos, han convertit els solars situats entre els carrers Portal de Santa Madrona, Cid i Peracamps, en el paradigma d’una política urbanística consagrada a l’especulació. D’aquesta manera, la supressió el 2003 del 75% de l’habitatge social previst; la supressió posterior del 25% restant sense que es sàpiga clarament on ha estat destinada; i el Pla d’Usos del 2013, pel qual el govern Trias —que derogava l’aprovat el 2010 per l’Itziar González, el qual no permetia la construcció de nous hotels a la zona— han configurat l’entramat normatiu actual, permetent, de manera totalment injustificada, la construcció d’un nou macrohotel.

Cadascun d’aquests passos, fets sense comptar amb el veïnat ni les seves necessitats sociocomunitàries, ha beneficiat únicament els interessos especulatius, que avui culminen en la pretensió, per part del grup empresarial Praktik Hotels, d’aixecar un macrohotel de dos edificis, de 5 i 11 plantes, i un total de 200 habitacions. En cadascuna de les requalificacions i els canvis de normativa, s’ha obviat, a més a més, una qüestió crucial: un Bé Cultural d’Interès Nacional com son les Drassanes Reials, no té encara declarat el corresponent entorn de protecció, el qual hauria d’haver-hi estat definit fa anys per la Generalitat i instat per l’Ajuntament. Un fet tan greu com inaudit, que podríem qualificar de negligència, i que no només afecta al bé patrimonial en sí, sinó als habitants del seu entorn que, com a resultat, resten encara més indefensos davant agressions sociourbanístiques com la que planeja la cadena Praktik.

El projecte de Praktik tindrà conseqüències irreparables: entre unes altres, abundarà en la relació de desequilibri entre residents i turistes; suposarà l’augment dels lloguers i preus dels bens i serveis, en una zona majoritàriament de gent treballadora amb elevades taxes de pobresa i precarietat; provocarà l’obertura de comerços que no satisfaran les necessitats dels veïns sinó del turisme; i provocarà una alteració profunda de l’entorn d’un espai patrimonial de primer ordre.

Per això, les entitats i persones signants, compromeses amb una Barcelona, una Ciutat Vella i un Raval habitable i no hostil amb la seva pròpia gent, i amb una protecció efectiva del patrimoni històric de la ciutat, reclamem:

  • La incoació d’un expedient per a implementar l’entorn de protecció de les Drassanes Reials, incloent-hi els solars afectats a l’àmbit de protecció; i la paralització de qualsevol llicència d’obres i d’activitat durant el temps en que s’instrueixi dit expedient.
  • La paralització de l’expedient de l’hotel Praktik, engegant un procés de transparència informativa.
  • La realització d’un estudi independent d’impacte social, que avaluï les futures conseqüències sobre l’actual població resident.

• La revisió dels plans urbanístics que afecten la zona, tenint en compte les veritables necessitats d’aquest barri i, sobretot, del benestar del veïnat de la zona.

 

Signar el manifest

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

Subir ↑